Hopp til hovedinnhold

Din jordmortjeneste

 

Navigasjonssti

Hjem / Tjenester / Jordmor / Din jordmortjeneste

DIN JORDMORTJENESTE. VI PASSER PÅ DEG OG BARNET GJENNOM HELE SVANGERSKAPET. 

Hos Artemis gynekologiske senter, på Olsrød park, tilbyr vi jordmortjeneste, uten ventetid! Du er velkommen til å ta kontakt tidlig i graviditeten. Jordmor tilbyr deg en samtale med råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov. Barnefar eller annen ledsager er selvfølgelig også velkommen til å bli med.

Som gravid kan du selv velge om du vil gå til jordmor eller fastlege til kontroller.

Første konsultasjon skjer vanligvis mellom 7. og 12. uke. Vi tilbyr en tett og individuell oppfølging og vurderer om det er behov for om du trenger henvisning til spesialist.

Jordmor Sonja har bred erfaring fra både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Du får kontinuitet gjennom hele svangerskapet og du kan få oppfølging kort tid etter fødsel. Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Dr. Tatiana Karim tilbyr tidlig ultralyd og videre ultralyd gjennom hele svangerskapet.

Vi jobber for at mor og barn føler seg trygge gjennom hele svangerskapet og er forberedt til den kommende fødselen.

Jordmor tilbyr:

Samtale tidlig i svangerskapsuke 7-12

Individuelt tilpassede svangerskapskontroller

Helhetlig oppfølging

Nært samarbeid med erfaren gynekolog

Henvisning til rutinemessig ultralydundersøkelse

Fødselsforberedende kurs (kommer)

Samtale om fødsel

Etter fødselen tilbyr jordmor:

Hjemmebesøk kort tid etter fødselen (etter behov)

Samtale om fødsel

Ammehjelp

6 ukers kontroll

Prevensjonsveiledning

SVANGERSKAPSOMSORG

Formålet med svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte for mor og barn. Helsedirektoratet anbefaler et basisprogram for gravide med et normalt svangerskap, hvor åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, en ultralyd i svangerskapsuke 17-19 er inkludert.

Kontroller består av standard undersøkelser, som gjentar seg på hver kontroll og undersøkelser/samtaler som er avhengig av hvilke svangerskapsuke du er i.

 

ONLINE SAMTALER MED JORDMOR

Ved online jordmorsamtale setter vi av god tid til å snakke om det DU har behov for å snakke om. Jordmorsamtale er et tilbud til gravide og du kan snakke med oss uavhengig av hvor du bor. 

Vi benytter Teams for våre videosamtaler.  Det er mulighet for samtaler på ettermiddag.

Eksempler på tema vi kan snakke om:

 • Vil vite mer om kvinnekroppens forandringer i forbindelse med graviditet
 • Førstegangssamtale (graviditet 7-12uker)
 • Er uplanlagt gravid og ønsker noen å snakke med fordi du vurderer å avbrutte graviditet
 • Ønsker mer informasjon og råd om ulike temaer i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Er redd for å føde (samtale, fødselsangst)
 • Ønsker en samtale med en jordmor før fødselen / Støttesamtale

 (dette vil ikke kunne erstatte et fødselsforberedende kurs da det ikke blir nok tid til dette på én konsultasjon)

 • Fødselforberedende  samtale  (gravid i   28u-36uker)    
 • Ettersamtale om fødselsopplevelser
 • Gravid etter IVF behandling
 • Pappasamtale
 • Samtale etter avbrutt graviditet

Betaling for online konsultasjon skjer  med vipps. Ved faktura tilkommer et gebyr på kr. 60,-

 

Førstegangssamtale i u7-u12 / Svangerskapskontroll 1. gang (1 time)

Ved den første kontrollen vil jordmor gi deg generell informasjon om hva svangerskapskontrollene innebærer, om rutineundersøkelser og hvilke prøver som blir tatt under svangerskapet.

Kartlegging av mors helse, beregning av BMI, forebygging av kvalme med riktig kosthold, stresshåndtering er blant temaer som inngår i førstegangssamtale med jordmor. 

Hensikten med den første samtalen tidlig i svangerskapet er å identifisere behov for veiledning, støtte, samt legge grunnlag til sunne levevaner under graviditet. Vi skal snakke også om forventninger og samlivet under graviditet.

Vi ønsker å ha begge partnere til stedet under førstegangssamtalen.

 

Svangerskapskontroll mellom uke 12 og 16 (30 min)

Kontrollen kan tas i sammenheng med tidlig ultralyd i uke 12-13. Du kan ta ultralyd hos vår gynekolog Tatiana Karim.

Under samtalen vil vi snakke om din graviditet, som er en viktigste del av livet ditt i en stund framover. Moren skal være bevisst på å følge sunne levevaner med tanke på bruk av alkohol, tobakk og eventuelle medisiner.

Når du er på kontroll hos jordmor, skal du levere en urinprøve (ta alltid med deg morgenurin), ta blodtrykk og sjekke vekt. Jordmor sjekker størrelsen på livmoren og lytter på barnet (om du ikke var til tidlig ultralyd). Du får vite resultat på prøver, som ble tatt tidligere hos oss, og får rekvisisjon til nye prøver om du trenger det.

Du får også informasjon om når du vil kunne forventet å kjenne fosterbevegelser.

 

Svangerskapskontroll uke 20 (30 min)

Kontrollen følger etter rutineultralyd i uke 17-19. Det er ultralyd for å bl. annet fastsette termin, identifisere plassering av morkaken og se hvor mange fostre det er i livmoren (om du ikke var på UL før). Ultralyd tas på sykehuset og det er jordmor eller fastlege som må sende henvisning for at du får den. Den er gratis og du får samtidig muligheten til å bli kjent med stedet og personalet hvor du gjennomfører fødselen.

På kontroll hos jordmor prater man bl. annet om fosterbevegelser. Vi tar urinprøve (morgenurin), sjekker vekt og blodtrykk. Svarer på spørsmål om du lurer på noe.  De fleste har mange tanker, spørsmål og følelser de ønsker å snakke om.

Vi ønsker å ha begge foreldre tilstede under svangerskapskontroll uke 20.

 

Svangerskapskontroll uke 24 (30 min)

Vi tilbyr Ammesamtale i dobbelttime (sammen med kontroll uke 24) eller separat. Om du er førstegangsgravid, kan det være nyttig å komme til dobbelttime som inkluderer både kontroll og ammesamtale.

Under samtalen i uke 24 vil vi:

 • Snakke om fosteraktivitet
 • Ta måling av symfysefundusmål (SF-mål)
 • Lytte på hjertelyden til barnet
 • Ta blodprøver, sjekke medbrakt urinprøve (morgenurin) og sjekke vekt og blodtrykk
 • Glukosebelastning (ved indikasjon)
 • Resultat på tidligere tatt prøver hos oss
 • Snakke om hvordan det går, om du har spesielle plager – eller spørsmål.

 

Svangerskapskontroll uke 28 (fødselsforberedende samtale, 1 time)

Mange har behov for en samtale med jordmor når fødselen nærmer seg. Det settes av godt med tid på denne undersøkelsen, slik at dere kan få snakket om ting som ligger deg på hjertet.

Under samtalen i uke 28 vil vi:

- Snakke om fosteraktivitet og fosterbevegelser

- Ta måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)

- Lytte på hjertelyden til barnet

- Ta blodprøver, sjekke medbrakt urinprøve (morgenurin) og sjekke vekt og blodtrykk

- tilby anti-D profylakse (til RhD-neg gravide med RhD-pos barn)

- Snakke om hvordan det går, om du har spesielle plager – eller spørsmål.

Vi ønsker å ha begge foreldre tilstede under svangerskapskontroll uke 28.

 

Svangerskapskontroll uke 32 (fødselsforberedende samtale, 45 min)

Fødselen nærmer seg. Vi snakker mer om amming og fødsel (om du ønsker). Si fra om du har satt inn implantater i brystene.

Under samtalen i uke 32 vil vi:

- Snakke om fosteraktivitet og bevegelser

- Ta måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)

- Lytte på hjertelyden til barnet

- Ta blodprøver, sjekke medbrakt urinprøve (morgenurin) og sjekke vekt og blodtrykk

- snakke om første kontakt mellom mor og barn

- Snakke om hvordan det går, om du har spesielle plager – eller spørsmål.

 

Svangerskapskontroll uke 36 (fødselsforberedelse og barsel, 45 min)

Ved kontrollen i uke 36 vil man se etter hvilken vei barnet ligger.

Hvis det er mistanke om seteleie (barnet ligger med rumpa ned) eller det er tvil om leie, blir du henvist videre til ultralyd på sykehuset for vurdering av fødselsmetode.

Vi snakker mer om fødsel og barseltid i sykehus og hjemme, samt hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter fødsel.

Under samtalen i uke 36 vil vi:

- Ta kontroll av medbrakt urinprøve (morgenurin) og sjekke vekt og blodtrykk.

- Ta måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)

- Kjenne liv, og lytte til hjertelyden til barnet

 

Svangerskapskontroll uke 38 (30 min)

Samtale om fødsel og barseltid, amming og spedbarnsernæring.

Under samtalen i uke 38 vil vi:

- Sjekke blodtrykk, medbrakt urinprøve (morgenurin) og vekt

- Måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)

- Henvise til ultralydundersøkelse ved mistanke om seteleie eller tverrleie (om det ikke skjedde i uke 36)

- Kjenne liv, og lytte til hjertelyden til barnet

 

Svangerskapskontroll uke 40

Under samtalen i uke 40 vil vi:

- Sjekke blodtrykk, medbrakt urinprøve (morgenurin) og vekt

- Ta måling av symfyse-fundusmål (SF-mål)

- Kjenne liv, og lytte til hjertelyden til barnet

- Henvise til spesialisthelsetjenesten for overtidsvurdering

I retningslinjer for svangerskapsomsorgen er det sterkt anbefalt at alle gravide bør motta tilbud om en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten dersom den gravide går 7-9 dager over ultralydtermin (dag 289-291), eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten.

 

 

Bestill time

Ring oss på tlf  45 37 57 27

Fyll ut kontaktskjema og vi kontakter deg for å planlegge ditt besøk til oss.
Husk å informere om hvorfor du ønsker time hos oss. Jo mer vi vet om deg, jo bedre kan vi tilpasse undersøkelse og behandling.

Priser

Førstegangssamtale 7-12 uker. Bestilles etter pos grav test / Tidlig ultralyd.
850,- Kr
Svangerskapskontroll mellom uke 12-16 (lytter på fosterlyd) 30 min
450,- Kr
Svangerskapskontroll 20 uker (informasjon om fosterbevegelser) 30 min
450,- Kr
Svangerskapskontroll + Ammesamtale (førstegangs gravid, u24) 1 time
800,- Kr
Svangerskapskontroll 24 uker. 30 min
450,- kr
Ammesamtale. 30 min
600,- kr
Svangerskapskontroll 28 uker (fødselforberedende samtale) 1 time
800,- kr
Svangerskapskontroll 32 uker (fødselforberedende, prøver, amming) 45 min
600,- kr
Svangerskapskontroll 36 uker (fødselforberedende, barsel) 45 min
450,- kr
Svangerskapskontroll 38 uker. 30 min
450,- kr
Svangerskapskontroll 40 uker (henvisning til overtidsvurdering) 30 min
450,- kr
Ettersamtale om fødselsopplevelser / 6-8 ukers kontroll. 45 min
600,- kr
Samtale, fødselsangst. 1 time
600,- kr
Jordmorsamtale / Støttesamtale (etter behov) 30 min
450,- kr
Totalpakke hele svangerskapet (inkluderer 2 UL)
6 500,- kr
Online jordmorsamtale. 30 min
450,- kr

For å bestille en tjeneste fyll ut dette skjemaet eller "TIMEBESTILLING" i menyen.: